Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-3359
dagar kvar
25 November

Konferens om miljöanpassad upphandling

Naturvårdsverket kommer under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 att anordna en internationell konferens på temat miljöanpassad upphandling. Konferensen äger rum i Stockholm 26 november 2009.

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att åstadkomma hållbar konsumtion och produktion. Genom att ställa relevanta miljökrav kan offentliga sektorn stödja och påskynda utvecklingen av mer miljöanpassade produkter på marknaden.

Konferensen kommer att visa Svenska och Europeiska exempel på åtgärder som kan stimulera ökad miljöhänsyn vid upphandling. Målgruppen är speciellt inbjudna centrala experter och beslutsfattare inom området miljöanpassad upphandling.

Läs mer här

25 November

Klimatskeptiker?

Finns det plats för klimatskeptiker?

Onsdag den 25:e november arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med FORES ett panelsamtal om klimatskepticism. Kan de som tvivlar på klimatförändringen göra sina röster hörda? Eller är det snarare så att klimatskeptikerna får för mycket utrymme i debatten? Hur kommer det sig att många anser att ”klimathoten” är överdrivna och hur påverkar detta förhandlingarna inför klimatmötet i Köpenhamn? Finns det ett konsensus bland politiker som inte är förankrat hos väljarkåren?

Medverkar gör Maggie Thauersköld, Stockholmsinitiativet; Jakop Dalunde, språkrör för Grön ungdom; Mikael Salo, Miljöaktuellt; samt Olle Häggström, professor i matematisk statistik

Paneldeltagarna får inledningsvis ett par minuter för att ge sin syn på frågeställningarna. Detta följs sedan av diskussion och frågor från publiken.

Tid: onsdag 25 november 12:00 - 13:15

Plats: SV Stockholm, Eriksbergsg. 8B

Pris: 40:-, inkl smörgås

Anmälan senast 23/11 till kungsholmen@sv.se eller 08-693 03 90

23 November

REClimate-tävlingen förlängs

REClimate- filma för klimatet” pågår för fullt och runt om i Norden gör ungdomar mellan 15-19 år filmer om sina bästa klimatidéer. Nu har tidsfristen i tävlingen förlängts med en månad och vi ser med glädje fram emot alla kreativa bidrag!

Till och med den 23 november kan filmerna laddas upp på 
www.reclimate.net. Därefter är det dags för tittaromröstning på sajten. Detta sker från den 23 november-30 november.

Då tar vår nordiska jury beslut om vem som blir den slutgiltiga vinnaren. Den samnordiska juryn består bland andra av artisten Timbuktu, svenska meteorologen Madeleine Westin, danske skådisen Cyron Melville, finske skådisen Samuli Vauramo och andra klimatexperter, filmpersonligheter och artister från Norden.

16 November

Mänskliga rättigheter och klimatkrisen

MR-dagarna, Mänskliga Rättighetsdagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Mötet äger rum 16-17 november på Stockholmsmässan.

2009 års MR-dagar har temat mänskliga rättigheter och klimatkrisen. Under andra halvåret 2009 är Sverige ordförandeland i EU och har därför en nyckelroll vid FN:s klimattoppmöte i december i Köpenhamn.

Många evenemang som fokuserar på klimatet kommer att äga rum under året, och utgångspunkten för  MR-dagarna är  ett rättighetsperspektiv. Trots att klimathotet uppmärksammats alltmer är klimatförändringarnas konsekvenser för mänskliga rättigheter sällan i fokus. Först de senaste åren har forskning och FN-organ med flera påbörjat att analysera sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatfrågan.

Våren 2009 lägger FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter fram en rapport om sambandet mellan klimatförändringar och mänskliga rättigheter. MR-dagarna är ett av de första större evenemang med just denna ingång i frågeställningen.

13 November

Nordiskt klimatting i Lund

På fredag, den 13 november 2009, inleds Klimatting ETT i Lund - en tre dagar lång internationell konferens för unga om miljö- och klimatfrågor. Målet är att under konferensen formulera de ungas budskap att föra vidare till klimattoppmötet COP 15 i Köpenhamn i december.

Under tre intensiva dagar samlas unga i åldrarna 12-25 år i Lund för att tillsammans diskutera, debattera, lyssna och arbeta med klimatfrågor. Intresset för konferensen är stort. Bland annat har ungdomar från Lund, Sveriges klimatkommuner, Viborg i Danmark, Kina, Armenien, Nigeria och USA anmält sig till konferensen.

Se programmet för konferensen för detaljerad information om tider och platser: www.ungilund.se/klimattingett/klimatting.htm Här kan du också hitta mer information om Klimatting ETT.

11 November

Nordiska klimatdagen 11 november

Nordiska klimatdagen 2009 är en del av upptakten till FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn (COP15).

Målet med klimatdagen är att öka kunskaperna om klimat och miljö bland unga i Norden. Ett annat mål är att etablera en gemensam portal för klimatundervisning i de nordiska länderna.

www.klimanorden.org kan du få en överblick över webbaserat undervisningsmaterial från hela Norden. Du kan också läsa om samnordiska arrangemang, temasidor och projekt.

Det är öppet för alla att delta i Nordiska klimatdagen, och man anmäler sig på www.klimanorden.org.

Nordiska klimatdagen går av stapeln den 11 november, men arbetet med projekt och aktiviteter kan ske både innan och efter den dagen.

10 November

Workshop om klimatanpassning

Tisdagen den 10 november 2009, kl. 09.30–16.00 anordnar Energimyndigheten workshop kring sin Klimatanpassningsportal, på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Syftet med workshopen är att diskutera hur vi kan samarbeta mellan centrala myndigheter för att tillsammans stödja länsstyrelser och kommuner med information om klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen är ett samarbete mellan ett antal myndigheter för att sprida information och vara ett stöd till lokala och regionala aktörer som arbetar med klimatanpassning.

Arbetet med klimatanpassning involverar många sektorer i samhället och kräver därför ett koordinerat arbete. Klimatanpassningsportalens medlemmar bjuder därför in till en workshop som vänder sig till handläggare på myndigheter som arbetar med klimatanpassningsfrågor.

06 November

Konferens om miljösatsningar

Naturskyddsföreningens höstkonferens 2009, Miljösatsningar – vägen ur den ekonomiska krisen?, försöker besvara frågan om klimat- och jobbkriserna kan lösas med gemensamma satsningar. Sista anmälningsdag är 28 oktober.

Välkommen till Naturskyddsföreningens höstkonferens 2009.

Tid och plats

  • Tid: Fredagen den 6 november kl 09.00–17.00
  • Plats: Norra Latin i Stockholm

Den 6 november går Naturskyddsföreningens höstkonferens av stapeln på Norra Latin i Stockholm. Bland de inbjudna talarna finns Johan Rockström, SEI/Stockholm Resilience Center, Matthew Barzun, USA:s nya ambassadör i Stockholm, Mona Sahlin, partiledare för Socialdemokraterna samt Cecilia Hermansson, Swedbank.

Dessa ska tillsammans med övriga gäster och deltagare guida oss genom vilka möjligheter och risker framtiden bär med sig.

Höstkonferensen 2009 är inte fylld av domedagsprofetior och deprimerande statistik, utan konferensen fokuserar på lösningar. Det kommer krävas arbete och medvetna politiska och ekonomiska beslut, ett krisarbete som öppnar för ett vägskifte mot en hållbar utveckling.

Anmäl dig här.

27 Oktober

Nordens roll i de globala klimatförhandlingarna

Mycket står på spel när världens ledare samlas till FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i början av december. På nordisk nivå har en speciell arbetsgrupp, den nordiska COP15-gruppen, arbetat intensivt för att bidra till att skapa förutsättningar för ett nytt klimatavtal.

Nu närmar sig klimattoppmötet och frågan är vilken effekt gruppens arbete har haft, och hur arbetet går vidare efter mötet i Köpenhamn. Blir det ett klimatavtal och har de nordiska länderna medverkat till det - och i så fall på vilket sätt?

Välkommen till ett lunchmöte där klimattoppmötet i Köpenhamn diskuteras ur ett nordiskt perspektiv. Harald Dovland, avdelningsdirektör vid norska Miljödepartementet och vice ordförande för en av förhandlingsgrupperna i klimattoppmötet, ger en bild av förhandlingsläget och de nordiska ländernas roll. Staffan Tillander, svensk klimatambassadör, redogör för den svenska regeringens syn på klimatförhandlingarna och Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, presenterar ett ekonomiskt perspektiv: Vilken konstruktion kan ett klimatavtal tänkas få och vilka blir de ekonomiska effekterna i Norden och andra regioner i världen? Martina Krüger, kampanjansvarig på Greenpeace, redogör för Greenpeaces syn på förhandlingarna och de nordiska ländernas roll.

 

Tid: Tisdagen den 27 oktober kl 12.15-13.30. Lunchsmörgås serveras från 11.45 utanför möteslokalen

Plats: Kulturhuset, Studio 3, plan 3

Anmälan: senast tisdagen den 20 oktober till carolina@norden.se

Program

12.15          Carolina Ehrnrooth, Norden i Fokus, hälsar välkommen

12.20          Harald Dovland, vice ordförande för en av FN:s förhandlingsgrupper
12.35          Staffan Tillander, svensk klimatambassadör        
12.45 Runar Brännlund, professor i nationalekonomi
12.55          Martina Krüger, kampanjansvarig Greenpeace

13.05          Hanna Zetterberg-Struwe, moderator, leder ett samtal med ovanstående talare och publiken

13.30          Slut

Arrangörer: Norden i Fokus och Miljödepartementet

26 Oktober

Nordisk klimatkonferens

Måndagen den 26 oktober anordnas en konferens av Nordiska rådet och Nordiska Investeringsbanken i samarbete med det svenska EU-ordförandeskapet, som ett led i processen inför FN:s klimattoppmöte COP15 i Köpenhamn. Bland talarna märks Sveriges miljöminister Andreas Carlgren och Danmarks klimat- och energiminister Connie Hedegaard.

Konferensen - “Vägen framåt - konkreta åtgärder för att motverka klimatförändringen” - äger rum i Kulturhuset i Stockholm klockan 17.00 - 20.00. Mer info och anmälningsformulär finns på www.norden.se

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.