Om klimatprojektet

Inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 genomför Föreningen Norden, Studieförbundet Vuxenskolan och Global Utmaning en kampanj, ”Norden och framtidens klimat”, för att öka kunskapen om dels klimatförändringarna i Norden, dels Nordens möjlighet att vara en aktiv aktör före ett nytt globalt avtal. Med utgångspunkt i Norden som en region i Europa vill vi ge ett nordiskt perspektiv på en global fråga som har lokala konsekvenser.

”Norden och framtidens klimat” består av flera delar, som alla tar sikte på FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn:

  • * Rapporten Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna, där 19 framträdande nordiska personer intervjuas inför Köpenhamnsmötet, om möjligheterna att nå ett nytt klimatavtal.
    Läs mer om rapporten här (länka så att man kommer till den sida där rapporten presenteras mer ingående).
  • Två studiecirklar, Norden och klimatet, samt Norden och klimatpolitiken. Läs mer om dessa här (gör en länk till kurser).
  • En jämförelse av de klimatpoltiska målen i de nordiska länderna, samt dess internationella klimatinsatser (länk till sida där denna undersökning presenteras).
  • Hemsidan ArenaNorden, där du befinner dig nu!