Föreningen Norden

Föreningen Norden är en partipolitisk obunden organisation som bildades 1919. Föreningen har olika medlemskap för enskilda personer, skolor, bibliotek och andra organisationer med nordiskt intresse. Totalt har vi 17 000 medlemmar och 150 avdelningar fördelade på 23 distrikt.

Föreningen Nordens syfte är att på alla områden stärka och utveckla de nordiska folkens samverkan inåt och utåt. Detta ska göras genom att föreningen

… tar initiativ och försöker påverka den politiska dagordningen för ett stärkt och utvecklat samarbete mellan de nordiska länderna,

… medverkar i samhällsdebatten för att utveckla samarbetet i Europa med utgångspunkt i erfarenheterna av det nordiska samarbetet,

… bedriver bland sina medlemmar och även utåt upplysningsarbete för att öka kunskapen om den nordiska gemenskapen och kunskapen om Nordens grannländer,

… formulerar och driver olika projekt inom bl a demokrati, utbildning, kultur och näringslivsutveckling, vilka involverar såväl de nordiska länderna som ett eller flera av Nordens grannländer.

Vi ger ut en egen medlemstidning – Nordens Tidning – som utkommer med 4 nr/år.

Vårt handelsbolag - Arena Norden – utger varje år en särskild bok kring ett nordiskt land eller en närliggande gränsregion.

Vi har ett ungdomsförbund, Föreningen Nordens Ungdomsförbund, FNUF.

Vi har även en folkhögskola, Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, där det bland annat finns flera kurser om ekologi, global solidaritet och hållbar utveckling.

För att få veta mer om Föreningen Norden eller för att bli medlem, kontakta gärna oss på foreningen@norden.se eller 08-506 113 00.

www.norden.se