Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4061
dagar kvar

 Varför sker så många tunga godstransporter med lastbil? Kan inte med hjälp av lämpliga styrmedel miljövänligare alternativ, som järnväg eller kustsjöfart gynnas?

Det är riktigt. Det är och har länge varit för billigt att transportera både gods och
människor med fossilbränsle-drivna fordon.
En viktig del av lösningen på klimathotet är att man genom olika medel (lagar, bränsleskatter, koldioxidskatt, avgifter m.m.) styr bort från dessa.
Inte förrän nu finns den utbredda medvetenhet om klimathotet som gör att  regeringar runt om i världen börjar vara beredda att styra över till andra alternativ.
Sjöfart är idag inte så miljö-och klimatvänligt men skulle kunna bli det med andra
bränslen. Järnvägen är ett bra alternativ, där krävs utbyggnader och förbättringar. Inte
minst för att förbättra de öst-västliga förbindelserna i Norden.

Svensk-norska samarbetsfonden har därför i samverkan med Föreningen Norden i Norge och
Sverige tagit initiativ till att driva på utbyggnaden av effektiva tågförbindelser mellan Sverige och Norge.
Att initiativet kommer just nu beror bland annat på, förutom den klimatpolitiska och miljömässiga aspekten, att de båda länderna planerar att implementera olika stöd-/stimulanspaket för att motverka lågkonjunkturens konsekvenser. En del i dessa “paket” borde användas till att förbättra tågförbindelserna.
Ökat samarbete över gränsen skulle också kunna få  värdefulla effekter för ekonomi och arbetsmarknad.


Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.