Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4061
dagar kvar

Hur kan handel med utsläpp leda till att utsläppen minskar?

Svar: Utsläppshandel har godkänts i Kyotoprotokollet som en mekanism för att minska utsläppen
av växthusgaser. Det är än så länge bara EU som har infört handel med utsläpp.
Systemet fungerar så att EU bestämmer ett tak för hur mycket växthusgaser som får släppas
ut under ett år. Sedan fördelas utsläppsrätter för denna volym utsläpp mellan varje
EU-land. Länderna i sin tur fördelar utsläppsrätterna mellan sina företag.
Om ett bolag inte klarar den kvot som man fått sig tilldelat så kan man antingen rena sin
industriprocess, eller - om det blir billigare - köpa utsläppsrätter från andra bolag, som redan
har minskat utsläppen så mycket att det inte behöver alla sina.
På så sätt förändras inte de totala utsläppen men reningen genomförs där det är
ekonomiskt mest lönsamt.
Hittills har den första fördelningen av utsläppsrätter i stort sett varit gratis för företagen vilket har kritiserats av miljövänner. EU-kommissionen har föreslagit att från 2013 ska huvudparten av utsläppsrätterna istället säljas till högstbjudande, på auktion.

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.