Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4061
dagar kvar

Vad betyder ordet kolsänka?

Svar: Kolsänkor tar upp kol från atmosfären och binder det, alltså raka motsatsen till
koldioxidutsläpp. Det är framförallt haven och växtligheten som fungerar som kolsänkor.
Skogen är därför en bra kolsänka medan alltför stor avhuggning av skog blir en
riskfaktor, en kolkälla. För att kolsänkan ska fungera effektivt bör vi avverka betydligt
mindre än vad skogen växer.
Jordbruket fungerar som en kolsänka genom att binda kol där växtlighet odlas.
I Kyotoprotokollet får väl skött skog, jordbruksodling och annan markanvändning räknas in
som ett plus och bidra till ett lands åtagande att minska sina växthusgasutsläpp.
Man diskuterar också att skapa artificiella kolsänkor, t ex att samla in koldioxidutsläpp från
industrier och pumpa ned dem i gamla olje- och gruvhål.

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.