Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4061
dagar kvar

Vad är CDM?

Svar: CDM står för Clean Development Mechanism och är ett sorts “klimat-bistånd” som finns med i Kyotoprotokollet.
Tanken är att industriländer ska kunna klara en del av sina åtaganden att minska utsläppen
av växthusgaser, genom att finansiera projekt som minskar utsläpp i fattiga länder.
FN utvärderar och godkänner projekt som ger konkreta utsläppsminskningar. Det land som
har finansierat projektet kan få ett CDM-certifikat och räkna sig minskningen till godo
när man sammanställer hur mycket varje land genomfört.
För att inte industriländerna enbart ska göra minskningar i utvecklingsländer där de är
billiga att genomföra, och strunta i att minska sina egna utsläpp hemma, har man satt en
gräns för antal CDM som får tillgodoräknas.

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.