Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4061
dagar kvar

Varför måste det vara en dålig sak att jorden blir varmare?

Svar: Ett skäl att oroa sig för den globala uppvärmningen är att den går så snabbt att varken
människor, djur eller växter hinner anpassa sig. Olika fenomen väntas samverka så att det
uppstår häftiga “tipping points”. Ett exempel är att permafrosten (områden med konstant
tjäle i jorden) minskar. När isen här smälter och vegetationen under kommer upp till
ytan, så frigörs mängder med växthusgaser som ytterligare skyndar på uppvärmningen. Då är
det troligen för sent för människan att göra något åt saken.
Uppvärmningen påverkar redan förhållandet för växter och djur och den biologiska
mångfalden minskar när de dör ut.
Uppvärmningen skapar torka i stora områden vilket påverkar våra möjligheter att odla mat.
Den bidrar också till stormar och översvämningar vilket vållar andra slag av skador på
människor, djur, mark och fastigheter. Miljoner människor är beroende av dricksvatten
från floder som har sitt ursprung i glaciärer. När glaciärerna smälter svämmar först
floderna över, men sedan torkar de ut. Brist på rent dricksvatten är redan ett av jordens
svåraste problem.

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.