Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4061
dagar kvar

Vilka är växthusgaserna som det alltid talas om?

Svar: I FN:s avtal om att begränsa klimatförändringarna, har länderna enats om att minska
utsläppen av sex gaser som mer än andra skapar växthuseffekten och därmed den globala
uppvärmningen.
Koldioxid är den växthusgas vi släpper ut mest av. De andra, ibland mer skadliga men
mindre förekommande gaserna, är metan (CH4), dikväveoxid eller lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC),  perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6).

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.