Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4061
dagar kvar

Vad är koldioxidekvivalenter?

Svar: Det är ett sätt att räkna om utsläppen från andra växthusgaser till koldioxidutsläpp för
att kunna jämföra dem. Metangas till exempel, finns i mycket mindre mängder i världen men
är också mycket mer skadlig än koldioxid, den absolut mest utbredda växthusgasen.
En liten mängd metangas kan därför få samma CO2e eller koldioxidekvivalent, som en stor
mängd koldioxid.
En gas mätt i CO2e förklarar alltså för oss vilken klimatpåverkan gasen har.

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.