Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4061
dagar kvar

Hur kan forskarna bevisa att det är vi människor som förstör och inte bara naturen som gör att klimatet ändrar sig?

Svar: Det kan de inte. Vetenskap är aldrig helt och hållet säker på någonting utan
vetenskapsmännen gör sig en teori om hur de tror saker fungerar. Om den teorin kan testas
genom experiment och resultaten blir de väntade - då är denna vetenskapliga teori det
närmaste vi kan komma till en sanning.
Men 2 500 internationella forskare, i FN:s panel av klimatforskare, är eniga om att det
med 90 procents säkerhet är människans aktiviteter som ökar växthusgaserna i atmosfären
så mycket, att klimatförändringarna nu sker ännu mycket snabbare och abruptare.
Forskarnas teori är att detta redan skapar stora katastrofer på jorden i form av stormar,
torka, översvämningar, utrotande av djur och växter, etc. De tror också att
katastroferna som väntar runt hörnet när atmosfären nu värms upp ännu fortare, kan bli
många gånger värre.
Bevis för att de har rätt, får vi först när katastroferna redan har inträffat. Kan vi ta
risken att vänta och se?

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.