Material

Faktablad om Norden och framtidens klimat

Här kan du ladda hem ett faktablad, som beskriver Föreningen Nordens, Studieförbundet Vuxenskolans och Global Utmanings klimatprojekt och dess olika delar.

Faktablad Norden och framtidens klimat

Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna - Andra upplagan, november 2008

I den uppdaterade versionen av rapporten Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna, som utkom första gången i mars 2008, intervjuar journalisten och f d ledarskribenten Inger Jägerhorn 19 högt uppsatta personer i Norden inom politik, näringsliv, byråkrati och organisationsvärlden. De får alla ge sin bild, från sina perspektiv, kring möjligheterna att nå ett nytt klimatavtal i Köpenhamn 2009, och vilka som är fallgroparna på vägen dit. Bland annat intervjuas samtliga fem nordiska ministrar med ansvar för klimatet. De tror alla på ett nytt klimatavtal.

Vill du beställa rapporten, kontakta bestall@arenanorden.org

Rapporten är gratis.

Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna, andra upplagan

Särtryck Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna


Finns det en nordisk klimatpolitik? - Nationella mål och internationella insatser

Föreningen Norden presenterar här en unik och lättillgänglig jämförelse av de klimatpolitiska målen i samtliga nordiska länder. Dessutom jämförs de nordiska klimatinsatserna internationellt. Jämförelsen visar att alla de nordiska länderna har ytterst ambitiösa övergripande politiska klimatmål. Sverige vill vara en ”internationell förebild”, Island vill vara ett ”föregångsland”, Danmark ska ”spela en global roll”, Norge anser sig ha ”världens mest ambitiösa klimatmål”, och Finland ska ta ett ”tungt ansvar” för klimatfrågan. Samtidigt visar vår jämförelse att det varierar kraftigt mellan länderna vad gäller målsättningar, speciellt de långsiktiga utsläppsmålen för 2050; de varierar från att Norge vill vara klimatneutralt, till att Finland och Danmark inte har några uppsatta mål överhuvudtaget. Även de internationella klimatinsatserna varierar kraftigt mellan de nordiska länderna.

Finns det en nordisk klimatpolitik?

Arktis i ett förändrat klimat
Nordens roll i Europas säkerhetspolitiska utmaningar

8 maj 2009 arrangerades seminariet Arktis i ett förändrat klimat, Nordens roll i Europas säkerhetspolitiska utmaningar på Riksdagshuset i Stockholm. Seminariet var ett samarbete Nordiska rådet och Föreningen Norden. Seminariet fick ekonomiskt stöd av bla Folke Bernadotteakademins fredsmiljon samt Letterstedtska föreningen. Rapporten är en sammanfattning av de föredrag och diskussioner som förekom på seminariet.

arktisseminarium0905081

Barents – ett gränsland i Norden

Föreningen Nordens årsbok för 2008 handlar om Barentsregionen, en region som spänner över fyra länder; Norge, Finland, Sverige och Ryssland i boken har Föreningen Norden låtit en rad experter skildrar vad som sker i denna region utifrån så skilda perspektiv som Nordostpassagen, Barents under andra världskriget och kalla kriget, atomsopor och miljö, olje- och gasfyndigheter, samt globaliseringens och klimatförändringarnas påverkan på regionen.

Boken kostar 400 SEK + porto för icke-medlemmar och 250 kr + porto för Föreningen Nordens medlemmar.

För beställning, mejla bestall@arenanorden.org


Karelen - ett gränsland i Norden

Föreningen Nordens årsbok 2007. Karelen är ett av Nordens mest omstridda områden, delat mellan Finland och Ryssland. Gränsen rakt genom Karelen är inte bara en geografisk skiljelinje, utan avslöjar också en välfärdsklyfta. Vi har lååtit ett antal kunniga och initierade skribentre på båda sidan gränsen berätta om det Karelen som en gång var, och om det Karelen som är idag.

Boken kostar 200 SEK + porto för icke-medlemmar och 150 SEK + portp för Föreningen Nordens medlemmar.

För beställning, mejla bestall@arenanorden.org


Grönland - mer än isberg

Föreningen Nordens årsbok 2005 handlar om det moderna Grönland, om de människor som bor där och om de omständigheter som de lever under. Grönland är på samma gång ett otillgängligt men modernt land, som strävar efter ökad självständighet.

Boken kostar 150 SEK + porto för icke-medlemmar och 99 SEK + portp för Föreningen Nordens medlemmar.

För beställning, mejla bestall@arenanorden.org


Natur i Nord

Natur i Nord är Föreningen Nordens årsbok från 2004. Boken presenterar i ord och bild naturskydade områden, naturreservat och nationalparker, sorterade efter naturtyper istället för efter land. Från Östersjön till Ishavet, från det låga kustlandet till högfjället.

Boken kostar 149 SEK + porto för icke-medlemmar och 99 SEK + portp för Föreningen Nordens medlemmar.

För beställning, mejla bestall@arenanorden.org


Fångstkultur i Västnorden

Boken behandlar ur olika synvinklar den fångstkultur som genom historien varit, och ännu är, den viktigaste grunden för samhällslivet i Västnorden - Färöarna, Grönland och Island.

Boken kostar 99 SEK + porto för icke-medlemmar och 49 SEK + portp för Föreningen Nordens medlemmar.

För beställning, mejla bestall@arenanorden.org