Om oss

Här sker en daglig bevakning av klimatförändringarna och klimatpolitiken i Norden. Vi vill vidga den svenska debatten genom att bevaka och kommentera det som sker i de nordiska länderna och i det nordiska samarbetet. Men frågan är global och den nordiska utgångspunkten ställs också i relation till vad som sker i EU och internationellt.

På ArenaNorden finns även material och information om studiecirklar, möjligheter till att prenumerera på ett nyhetsbrev samt att ställa frågor till en expertgrupp. Du som besökare kan även kommentera och diskutera de dagsaktuella frågorna.

ArenaNorden är Föreningen Nordens handelsbolag vars syfte är att ”befrämja samarbete mellan de nordiska länderna, genom samverkan av information, förlagsverksamhet, delta i och arrangera möten, föreläsningar och seminarier samt därmed förenlig verksamhet”.

Föreningen Norden är en partipolitisk obunden organisation, som arbetar för ökat mellanfolkligt samarbete i Norden. Föreningen Norden finns i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Åland. Föreningarna samverkar genom Föreningar Nordens Förbund, FNF. 

Det offentliga nordiska samarbetet sker inom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, som är baserade i Köpenhamn. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har även de inlett en stor satsning inför FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn genom den så kallade COP15-gruppen. Mer information om dem hittar du här: COP15-gruppen.