Klimatcirkel på Åland

Är du intresserad av klimat och energi och bor på Åland?

Föreningen Norden på Åland startar nu tillsammans med Ålands Bildningsförbund och Agenda 21-kontoret studiecirkeln “Norden och klimatet”.

Studiecirkelledare är Hans Dahlin. Kursplats: Stadsbiblioteket.
Datum och tid: 22 oktober kl. 18.30-21.00, 29 oktober kl. 18.30-21.00, 05 november kl. 18-30-21.00, 12 november kl. 18.00-20.00.
Deltagaravgift: 20 euro (inkl. studiematerial)

Anmälan till e-post: norden@aland.net eller tfn. 018-17 129 .