Norden och Klimatet

Känner du ett intresse för vad som sker med vårt klimat och kanske också en oro för vad de kommande klimatförändringarna kommer att innebära för dig? Känner du att du skulle vilja ha bättre kunskap, och ges en möjlighet att kunna påverka det som sker? Har du ett behov av att diskutera dessa frågor med andra intresserade människor, som kanske inte är experter, men likväl nyfikna och som alla tillför sina perspektiv till diskussionen?

”Klimatet och Norden” är en studiecirkel som vänder sig till dig som inte nödvändigtvis har några större kunskaper om klimatförändringarna, men som gärna vill lära dig mer. Materialet har en nordisk utgångspunkt, där vad som händer i de nordiska länderna lyfts fram, men där detta också ställs i relation till vad som sker i övriga världen, och lokalt hemma hos dig. Materialet är uppbyggt med kortare artiklar, diskussionsfrågor och rikligt med referenser till vidare läsning.

”Klimatet och Norden” är en studiecirkel som spänner över fyra träffar, plus introduktion. ”Global uppvärmning” handlar om att människan påverkar klimatet, men inte kan styra det. ”Ny spelplan: Arktis” lyfter upp det faktum att polarområdet är strategiskt viktigt i jakten på naturresurser. ”Nordisk uppvärmning” konstaterar att blöta somrar och milda vintrar är att vänta. ”Grön vardag” ställer frågan om hur vi kan leva på räntan, inte kapitalet, i vår vardag.

Du kan anmäla dig till kurserna här nedan. Då matchas du ihop med ditt närmsta Studieförbundet Vuxenskolan-kontor, som tar kontakt med dig angående kursstart.