Norden och klimatpolitiken

Om ett år, i december 2009, är det dags för världens länder att komma överens om ett nytt klimatavtal i Köpenhamn, att ersätta det utgående Kyotoprotokollet. Det är mycket som ska falla på plats till dess, och tiden dit är knapp. Men vad är det man ska besluta om? Vad är världens länder överens om och vilka är de verkliga stötestenarna? Vilka möjligheter finns det att påverka och driva opinionsbildning i klimatfrågan? Och vad innebär egentligen ett internationellt avtal?

”Norden och klimatpolitiken” är en studiecirkel som vänder sig till dig som inte nödvändigtvis har några större kunskaper om vad som står på spel vid FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn, men som gärna vill lära dig mer. Materialet syftar till att skapa en bättre förståelse för den enorma process som de internationella klimatförhandlingarna utgör för tillfället, och några av huvudfrågorna som världens klimatförhandlare måste komma överens om i Köpenhamn. Materialet har en nordisk utgångspunkt, där de nordiska ländernas möjlighet att påverka, deras ställning internationellt och deras samarbete lyfts fram, men där detta hela tiden placeras in i ett internationellt sammanhang. Materialet är uppbyggt med kortare artiklar, diskussionsfrågor och rikligt med referenser till vidare läsning.

”Norden och klimatpolitiken” är en studiecirkel som spänner över fyra träffar, plus introduktion. ”Internationella avtal” handlar just om vad internationella avtal är för något. ”Verktyg och roller” tar upp olika sätt att tackla klimatfrågan inför klimatmötet i Köpenhamn. ”Opinionsbildning i klimatfrågan” går igenom hur du som medborgare kan påverka politiker och företag. Den sista träffen, ”Från Norden till Köpenhamn” handlar om de nordiska ländernas roll, enskilt och tillsammans, vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn.

Du kan anmäla dig till kurserna här nedan. Då matchas du ihop med ditt närmsta Studieförbundet Vuxenskolan-kontor, som tar kontakt med dig angående kursstart.