Det nordiska samarbetet

Det offentliga nordiska samarbetet sker vid Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, som båda är baserade i Köpenhamn. Nordiska rådet är de nordiska parlamentarikernas samarbetsorganisation, och Nordiska ministerrådet är samarbetsorganet för de nordiska ministrarna. Där sker även samarbetet inom miljö- och klimatfrågor. För att läsa mer om samarbetet i dessa frågor, gå till deras hemsida.