Följ Köpenhamnsmötet från 1:a parkett

2009-11-16 | 14:31

I dagens e-kurs pratade vi om olika opinionsbildare vi har följt under veckan som varit. Opinionsbildare som driver eller motsäger sig klimatfrågan. Och det börjar bli riktigt intressant att se de intressekonflikter som kommer i dagen på den världspolitiska arenan. Vad ligger bakom utspelen Kina gör? Om alla pratar i egen sak vem talar för naturen, den gemensamma plats vi alla skall leva på, idag och imorgon?

Att enas om höglyftande mål i Köpenhamn för år 2050 känns som en bra början, men då är dagens beslutsfattare döda och begravda och kan inte stå till svars. Det är nu det skall ske och det är bråttom. Måste det till tvingande faktorer som att oljepriset skenar, skörden slår fel, naturkatastrofer, översvämningar för att en omställning skall ske? Hur ser man på frågan i Danmark?

Följ klimatmötet i Köpenhamn från första parkett via Politiken. 

Bild: www.politiken.dk