Beräkna ditt ekologiska fotavtryck

2009-11-9 | 14:13

Målet till år 2020 är att minska utsläppen av klimatgaser med  40%, enligt regeringens mål för energipolitiken. På 10 år skall svenskarna nästan halvera sina utsläpp. Vad betyder det i praktiken? Det betyder att minska utsläppen från cirka 11 ton per person och år till runt 6 ton per person och år. Vad kan göras redan idag?

Mät  ditt ekologiska fotavtryck i globala tunnland här.