Lönsamt ta klimatfrågan på allvar

När det handlar om frihandel är näringslivet snabba till debatt, men i klimatfrågan har svenska företag varit märkbart tysta. Beror det på att man inte förstått kopplingen till kärnverksamheten?

Det undrar sig journalisten och författaren Per Grankvist i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Faktum är att mötet i Köpenhamn är mycket viktigare för företag än frihandelssamtalen i Doharundan. Doha handlar om regler för handel i världen, Köpenhamn handlar om regler för världen som helhet, fortsätter Grankvist i sin artikel som är en replik i tidningens pågående debatt om klimatet.

De tusentalet förhandlarna ska försöka åstadkomma en bred konsensus som aldrig gjorts tidigare. De ska ha modet att enas om något vi inte kommer att få se resultatet av förrän många av de som förhandlar försvunnit in bland sidorna i historieböckerna. För att ge dem råg i ryggen kan företag spela en stor roll, menar Grankvist.

Läs resten av kommentaren här.