Europas klimatfinansiering otillräcklig

Förra veckans ministermöten som behandlade EU:s gemensamma förhandlingsposition inför klimatmötet i Köpenhamn i december var ett stort misslyckande. Det menar organisationen ActionAid som nu sätter sitt hopp till de europeiska stats- och regeringschefernas toppmöte nu på torsdag.

- Att EU ännu inte enats om ett beslut för finansiering av fattiga länders klimatanpassning hotar möjligheterna att få till stånd ett hållbart och rättvist globalt avtal i Köpenhamn i december. Det är katastrof för utvecklingsländerna, menar Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid i Sverige tillsammans med Farah Kabir, generalsekreterare för ActionAid i Bangladesh.

Att EU misslyckats med att enas om tillräckliga resurser till klimatfinansiering är ett hårt besked till de utvecklingsländer som redan idag drabbas av klimatförändringarna, menar organisationen.

- Som föregångsland har Sverige stor skuld i att EU nu dessutom spelar ner principen om att klimatfinansieringen ska ligga utanför nuvarande biståndsmedel. Att använda biståndspengar för att finansiera klimatåtaganden i fattiga länder riskerar att urholka fattigdomsbekämpning och öka förtroendegapet mellan utvecklingsländer och den rika delen av världen. Det är ett stort svek mot de fattigaste och mest drabbade, kvinnor i utvecklingsländer, menar Ylva Jonsson Strömberg

- I Bangladesh och i många andra utvecklingsländer avlöser den ena naturkatastrofen den andra. Nästa strategi för att komma tillrätta med problemen måste ske genom finanseringen till anpassningen och särskilt se till kvinnors specifika behov, säger Farah Kabir, generalsekreterare för ActionAid i Bangladesh.

- Nu står vårt hopp till att Fredrik Reinfeldt ska visa ledarskap i frågan och att andra länder följer efter på toppmötet den 29 oktober i Bryssel, säger Ylva Jonsson Strömberg.

ActionAid anser att det krävs avsevärt större åtaganden än 2-15 miljarder årligen, vilket är vad EU-kommissionen föreslagit, för att Europa ska vara ledande i klimatfrågan och väcka nytt liv i de strandade klimatförhandlingarna.

- Ett åtagande om 43 miljarder euro årligen 2020, en tredjedel av det totala globala åtagandet, är vad EU rimligen borde stå för, förklarar Ylva Jonsson Strömberg.