Kort tid kvar att ställa om mot lågfossil ekonomi

Världen har fem år på sig att få industrin att ställa om mot en lågfossil ekonomi och grön produktion. Om den genomförs kan vi klara att hålla den globala temperaturökningen under två grader och undvika en storskalig klimatkatastrof, hävdar Världsnaturfonden WWF i en ny rapport.

Läget är, enligt Världsnaturfonden, akut. Det går att klara den stora klimatutmaningen, men då måste arbetet börja nu.

- Inom fem år måste industrin ha inlett en global “grön revolution” som skapar innovationer och kommersiella lösningar inom ett 20-tal områden. Idag går utvecklingen snabbt bland annat när det gäller sol, vind, och biodiesel. Men mycket mer krävs och vårt budskap till Reinfeldt och Borg inför kommande EU-möten är att skatt på koldioxid och utsläppshandel inte räcker på långa vägar. Vattenfall borde få uppdraget att leda den gröna revolutionen genom att överge kol- och kärnkraft och investera vinsten i hållbara energilösningar, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Behovet av massiva investeringar i grön energi förs fram i rapporten “Climate Solutions II” som gjorts på uppdrag av WWF av konsultbolaget Climate Risk som bland annat gör analyser för försäkringsindustrin och infrastruktursektorn.

År 2050 måste utsläppen av växthusgaser ha minskat med 80 procent för att världen ska klara målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Modellen bygger på att den förnybara energin bör stå för 95 procent av den globala energiproduktionen och bli konkurrenskraftigt med fossil energi över en tioårsperiod med början 2013. I scenariot består den globala energimixen av 44 procent solvärme, 17 procent vind, 17 procent bioenergi, 11 procent geotermisk energi, 2 procent vågkraft, 3 procent vattenkraft, 1 procent kärnkraft och 5 procent fossila bränslen (9 av 10 kraftverk måste ha koldioxidlagring, CSS, för att klara 2-gradersmålet.

- Nya jobb, nya växande företag och minskade hälsorisker är några av de positiva effekterna. Men det krävs en hög tillväxttakt på minst 25 procent per år inom de olika områdena för att få till en tillräckligt snabb omställning. Samtidigt måste ännu fler innovativa lösningar tas fram och investeras i. Redan idag är till exempel bioenergin globalt fyra gånger större än kärnkraften, säger Lasse Gustavsson.

Men enligt WWF handlar det inte i om att först satsa på billigare lösningar och vänta på att priserna sjunker för de dyrare och hållbara alternativen. Kärnkraften är inte heller ett alternativ, utan är en ohållbar energikälla som dessutom kostar för mycket och tar alldeles för lång tid att bygga ut, menar WWF.