Arena Norden

Här förs den nordiska klimatdebatten fram till COP15 i Köpenhamn

0-4144
dagar kvar
09 Februari

Delegationen för hållbara städer

Delegationen för hållbara städer,Forskningsrådet Formas,Mistra och Naturvårdsverket bjuder in till en konferens om hur vi skapar dynamiska och attraktiva städer:Forum för miljöforskning-staden

Välkommen till en konferens där forskare, politiker, företrädare för företag, myndigheter och kommuner diskuterar den framtida hållbara staden. Vilka lösningar och vilken samverkan mellan olika aktörer krävs?

Konferensen innehåller seminarier, debatt och workshoppar.
- Vems är staden?
- Vad är ohållbar stadsutveckling?
- Vad driver stadsutvecklingen?
- Klimatförändringar - hur möter vi de nya utmaningarna?
- Finns nya lösningar - vad gör vi för att få social och ekologisk balans?
- Vilka visioner har vi?
- Hur kan olika aktörer samverka bättre?

Välkommen!

Tid och plats:
Tid: 9-10 februari 2010
Plats: Uppsala Kongress & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala
Kontakt:
Projektledare:
Katarina Schylberg
070-304 57 07

19 Januari

Miljöforskningsdagar för journalister 2010

Naturvårdsverket arrangerar för 16:e året i rad seminarier om aktuell miljöforskning. Under två dagar bjuder vi på en mångfald av föredrag där nya och aktuella resultat presenteras av miljöforskare. Välkommen att ta del av experternas kunskaper!

Våra årliga miljöforskningsdagar är tillfället för dig som journalist att lyssna till och diskutera med engagerade miljöforskare. Den första dagen är temat vindkraft. Vindkraftverk påverkar människor, naturen och miljön, men på vilket sätt? Forskarna förklarar. Den andra dagen omfattar flera olika forskningsområden och biologisk mångfald löper som en ”röd tråd” genom forskarnas föredrag.

Datum: 19-20 januari
Tid: 9-12
Plats: Naturvårdsverket (lokal Sarek), Valhallavägen 195, Stockholm.

Anmäl dig här.

15 December

Koldioxidbeskattning bortglömt vapen

Global Utmaning arrangerar den 15 och 16 december tre seminarier under klimatmötet i Köpenhamn och presenterar en ny rapport.

I rapporten, som är på engelska, analyseras det vetenskapliga underlaget för koldioxidbeskattning. Ett tiotal länder har använt koldioxidskatter i flera år. Det finns idag klara bevis för att skatterna både bidrar till att sänka utsläppen och ökar den ekonomiska tillväxten, särskilt när de kombineras med skattesänkningar på arbete (skatteväxling). Flera länder har också visat att det går bra att införa skatterna på egen hand, och att de kan kombineras med utsläppshandel.

Rapporten redogör vidare för flera intressanta studier, bland annat från Indonesien, som visar att koldioxidskatter har en progressiv effekt i utvecklingsländer, dvs de drabbar höginkomsttagare mer än fattiga.

Följande  experter har bidragit till rapporten:
- Staffan Laestadius, professor i industriell ekonomi på KTH,
- Fredrik Jonsson och Henrik Kjellberg, experter på energibeskattning, PricewaterhouseCoopers,
- Knut Rexed, fd statssekreterare Finansdepartementet

Rapporten kan laddas ner här.

Global Utmanings seminarier i Köpenhamn:

  • 15 december kl 15:15-16:15 Klimaforum: ”Farewell to the Fossils – how to replace the fossil fuel car fleet” med Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister.
  • 16 december kl 13-15 på Briggen Tre Kronor: ”From fossils to a sustainable development – key policies in the transformation process” med Staffan Laestadius, professor KTH, Fredrik Jonsson, skatteexpert PricewaterhouseCoopers och Jakob Lagercrantz.
  • 16 december kl 16.30-17:30 på Klimaforum: ”Carbon Taxation – a forgotten climate policy tool” med Staffan Laestadius, KTH och Fredrik Jonsson, PWC.

Journalisten Inger Jägerhorn bloggar dagligen från förhandlingarna på www.globalutmaning.se under kommande vecka.

14 December

Samnordiskt klimatseminarium i Hilleröd

Nordenkorrespondenterna har i ett par år bevakat och dokumenterat viktiga händelser i
Norden och dess omnejd. De har rapporterat till skolan och lokaltidningen. I år handlar resan 
mindre om rapportering än om kunskapsinhämtning
.

Det största som händer i Norden under hösten 2009 är klimatmötet COP15 i Köpenhamn. Det har visat sig praktiskt omöjligt för oss att få delta där men Föreningarna Norden vill ändå finnas i närheten i Danmark och välkomnar en lärare och två elever (gärna år 2) från våra medlemsgymnasier att delta i vårt
klimatseminarium den 14-16 december i Hilleröd. 

Målsättningen för Nordenkorrespondenterna i år är att:
• öka kunskap om klimatförändringar med särskild fokus på Norden 
• lära eleverna förhandlingsteknik och därmed öka förståelsen för vad som sker i
Köpenhamn 
• låta deltagarna ställa frågor till personer som deltar i klimatkonferensen COP 15   
• ge deltagarna möjlighet att starta samarbetsprojekt och få nya vänner i ett annat
nordiskt land
• göra studiebesök

Anmälan till birgitta@norden.se eller tfn + 46 8 506 113 17.

10 December

Hur går toppmötet i Köpenhamn?

Forskaren Katarina Buhr från IVL Svenska Miljöinstitutet och en av EU:s klimatexperter och förhandlare ger senaste nytt från klimattoppmötet i Köpenhamn.

Tid:       Torsdagen den 10 december kl 12.00-13.30 (lunchsmörgås från kl 11.30)
Plats:     INONST, Bergsgatan 29, Malmö

09 December

Träffa en kommissionär i Malmö

Medan klimattoppmötet är i full gång i Köpenhamn välkomnar EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström malmöborna på en kopp kaffe och en pratstund den 9 december – om EU:s klimatarbete, om chansen till ett globalt klimatavtal eller andra ämnen som kan intressera. Kom och ställ dina frågor direkt! EU-kommissionen i Sverige bjuder på kaffe och smörgås.

Tid: Onsdagen den 9 december, kl. 8.30 – 9.30 (frukost från 8.00)
Plats: Kulturhuset Inkonst, Bergsgatan 29, Malmö

‘Kaffe & kommissionär’ är ett arrangemang som vill ge människor chansen att träffa och ställa frågor direkt till EU-kommissionen, gärna på högsta nivå. Det är också ett tillfälle för kommissionärerna att möta och lyssna på medborgarna. Arrangemanget har ägt rum under hela året, ofta i samband med EU:s informella ministermöten Invånare i bland annat Åre, Strömstad, Växjö, Jönköping, Göteborg och Uppsala har redan tagit tillfället i akt att möta EU-kommissionen ansikte mot ansikte.

08 December

Grön webbgala

Animationer, dokumentärer, spelfilmer - 125 klimatsmarta
filmbidrag har strömmat in till den nordiska klimatfilmtävlingen
REClimate 2009. Nu har tittarna sagt sitt och juryn likaså - det är
dags att presentera vinnarna.

Välkommen på REClimates festliga och klimatsmarta webbgala som visas från
www.reclimate.net tisdagen den 8 december kl 11.00-11.10. Här presenteras vinnarna i
REClimate 2009. Webbgalan kan ses så väl från klassrum världen över som från COP15-mötet
där REClimates crew finns på plats för att visa den.

Du är även välkommen till pristudelning och premiärvisning av vinnarfilmerna den 8 december kl
20.30 på Klimaforum09 (www.klimaforum09.org) i Köpenhamn (Green Hall i DGI-byen,
Tietgensgade 65)

På plats finns den danske skådespelaren Cyron Melville och Danmarks undervisnings- och
nordisk samarbetsminister, Bertel Haarder för att dela ut pris till vinnarna.

Priser:
1:a pris – 2000 euro
2:a och 3:e pris – Sony Ericsson GreenHeart mobiltelefoner

Finalisterna är: Be Brave (Sve), Burden (FärÖ), Shut it down (DK), Kids on climate (DK), Regret
(IS), Hope (IS) PS-Eco, (Sve) och SOS (FIN). Se alla filmer på www.reclimate.net.
Isländska artisten Björk hör till dem som ligger bakom idéen om en klimatfilmstävling. Tanken
uppkom under en Náttura konsert i Reykjavík år 2008: “Jag ville stödja tävlingen eftersom jag
är nyfiken på vilka förhoppningar unga människor har för en hållbarare framtid, och ville se dem
förmedla det på ett kreativt sett. Framtiden är ju deras!”

07 December

Toppmötet i Köpenhamn

Nu närmar sig det stora FN-toppmötet i Köpenhamn med stormsteg. Mellan den 7 och den 18 december samlas företrädare för världens länder i den danska huvudstaden för att försöka lösa de svåra utmaningarna som klimatförändringarna innebär.

Mer information om toppmötet finns på http://en.cop15.dk

02 December

Hållbar etanol - för vem?

Naturskyddsföreningen och Humanekologi, Inst Globala Studier, Göteborgs Universitet inbjuder till endagars seminarium kring etanol och hållbarhet. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med etanol och biobränslefrågor genom till exempel utvecklingsfrågor och miljörättigheter, upphandlingar, miljöpolicyarbete och forskning.

2 december kl 10–16, Universeum, Göteborg

Anmälan: Senast 26 november till mathias.gustavsson@naturskyddsforeningen.se

Mer info: se bifogad flyer och www.naturskyddsforeningen.se/konferens_etanol

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch under dagen. För eventuella frågor kontakta Mathias Gustavsson via e-post mathias.gustavsson@naturskyddsforeningen.se eller per telefon 031-10 55 83.

02 December

Klimatet och samhällsplanering

Den 2-4 december bjuder Arkitekturmuseet in till EU-konferensen Crossing Borders – Bridging Gaps på temat hållbar infrastruktur och samhällsplanering.

Vårt samhälle förändras med fler och rörligare människor. Transportbehoven ökar och med dem utsläppen av växthusgaser. Det är dags att tänka om kring infrastruktur så att staden blir en attraktiv plats för både människor och näringsliv.

Hållbar infrastruktur och samhällsplanering är temat för EU-konferensen Crossing Borders – Bridging Gaps som går av stapeln på Arkitekturmuseet den 2-4 december. Vilken är strategin för att integrera traditionell och teknisk trafikplanering med en långsiktigt hållbar designorienterad planering? Var har man arbetat aktivt och hur har de gjort? Vi tittar bland annat närmare på exempel från Milano, Vantaa, Uppsala, Berlin och Athen.

Crossing Borders – Bridging Gaps
anordnas av Arkitekturmuseet på uppdrag av Kulturdepartementet i samarbete med Sveriges Arkitekter, European Forum for Architectural Policies (EFAP) och Delegationen för Hållbara städer. Konferensen är en del av det officiella programmet för Sveriges EU-ordförandeskap 2009.

Mer info och anmälan finns här.

Om Arena Norden

Denna hemsida etablerades inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn den 7 – 18 december 2009.

 

Klimatmötet blev inte den succé som vi hade hoppats på och hemsidan kommer därför att finnas kvar under våren 2010. Tillsvidare kommer den dock att i första hand fungera som en kunskapsbank. Tidigare upplägg med nyhetsbrev, veckans kommentar och bloggar etc upphör den 31 december 2009.

 

En uppdatering och omstrukturering av hemsidan kommer att göras inom kort. Ett stort tack till alla våra besökare under 2009 och välkomna tillbaka på det nya året.