E-kurs

E-kurs 2 om Norden och klimatpolitiken kan läsas som en fortsättning på kursen Norden och klimatet, eller som en fristående kurs. Den riktar sig till dig som vill lära dig mer om det politiska spel och förhandlingsläget inför FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn.

Många med dig tar klimatfrågan på högsta allvar. På ett plan handlar det om att bli mer medveten, att se vilka hot och möjligheter som följer av klimatförändringarna. På ett annat handlar det om att förstå vilka politiska lösningar som finns på problemet.

Denna e-kurs hjälper dig att bättre förstå klimatpolitik ur ett nordiskt perspektiv. På ett strukturerat sätt bygger du vidare på dina kunskaper och erfarenheter om klimatet. Några tar kursen för sin egen skull. Andra vill vara med och påverka. Oavsett vilket är du varmt välkommen till denna e-kurs.

E-kursen fördjupar utvalda uppgifter från studiematerialet “Norden och klimatpolitiken”. Vi börjar med internationella avtal, diskuterar verktyg och roller inför Köpenhamn, opinionsbildning och nordiska klimatstrategier. Därtill lär du dig grunderna i en lyckad förhandling, som ett eget pröva-på inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december 2009.

Världens framtid står på spel. Vill du lära dig mer?

Detaljer

Format: e-cirkel från Studieförbundet Vuxenskolan.
Omfattning: 6 veckor x 3 tim/vecka (telefonkonferens 1 tim/vecka + egenstudier 1 tim/vecka; inläsning och erfarenhetsdelning)
Kursstart: Meddelas av ansvarig cirkelledare.
Examination: Ingen formell examination. Cirkelledaren avgör om deltagaren varit närvarande och aktiv.
Förkunskaper: Inga. Gundläggande datavana (ladda ner dokument, skriva e-post, söka på internet).
Kursansvarig: Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan.
Kurssamordnare: Carl Eneroth, t42 Distance Education