E-kurs

Många med dig tar klimatfrågan på högsta allvar. På ett plan handlar det om att bli mer medveten, att se vilka hot och möjligheter som följer av klimatförändringarna. Och det är bråttom.

Denna e-kurs hjälper dig att bättre förstå klimatfrågan ur ett nordiskt perspektiv. På ett strukturerat sätt bygger du vidare på dina kunskaper och erfarenheter om klimatet. Några tar kursen för sin egen skull. Andra vill vara med och påverka. Oavsett vilket är du varmt välkommen till denna e-kurs och ett ökat medvetande om vår tids största utmaning: klimatförändringarna.

E-kursen fördjupar utvalda uppgifter från studiematerialet “Norden och klimatet”. Vi börjar med en global utblick, fortsätter med Arktis, sedan Norden och sist en grön vardag på lokalplanet. Därtill lär du dig grunderna i en lyckad förhandling, som ett eget pröva-på inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december 2009.

Världens framtid står på spel. Vill du lära dig mer?

Detaljer

Format: e-cirkel från Studieförbundet Vuxenskolan.
Omfattning: 6 veckor x 3 tim/vecka (telefonkonferens 1 tim/vecka + egenstudier 1 tim/vecka; inläsning och erfarenhetsdelning)
Kursstart: Meddelas av ansvarig cirkelledare.
Examination: Ingen formell examination. Cirkelledaren avgör om deltagaren varit närvarande och aktiv.
Förkunskaper: Inga. Gundläggande datavana (ladda ner dokument, skriva e-post, söka på internet).
Kursansvarig: Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan.
Kurssamordnare: Carl Eneroth, t42 Distance Education