Partners

Föreningen Norden samarbetar främst med två organisationer när det gäller projektet Norden och framtidens klimat; Studieförbundet Vuxenskolan och Global Utmaning.

Studieförbundet Vuxenskolan, SV, finns i hela Sverige. SV är lokalt organiserat i 188 avdelningar, med närmare 300 lokalkontor. Vi samarbetar nationellt med över 50 organisationer och ännu fler lokalt.  SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. Välkommen till SV:s värld!

www.sv.se

Global Utmaning är en politiskt oberoende tankesmedja och mötesplats. Vi sprider kunskap, påverkar policy och skapar dialog kring de globala utmaningarna som Sverige står inför. Våra fokusområden är Klimatfrågan; Globala arbetsmarknaden och Demokrati och institutioner. Om du vill bli medlem och ingå i vårt nätverk kan du kontakta info@globalutmaning.se, 08-702 10 27.

www.globalutmaning.se