“Flyktklausul behövs om Kyoto II blir för dyrt”

2009-06-2 | 12:30

Kyotoavtalets uppföljare kunde erbjuda länderna få en flyktklausul om det blir för dyrt för dem att bekämpa växthusgasutsläppen. Det föreslår Expertgruppen för miljöstudier den svenska regeringen.
Deras rapport som är författad av två amerikanska professorer, innehåller fler förslag för det ett nytt globalt klimatavtal med syfte att göra det enklare för världens länder att gå med på åtaganden.

Expertgruppen för miljöstudier sorterar under finansdepartementet och har i uppdrag att bistå regeringen med expertis inför stora politiska beslut. I den rapport som nu presenterats för regeringen, handlar det om hur ett globalt klimatavtal skulle kunna se ut för att bli mer lättsmält för världens länder.
Rapporten är författad av professorerna Larry Karp och Jinhua Zhao vid Berkeley universitet, respektive Michigans universitet.

Den första idén är att de länder som går med på att minska sina växthusgasutsläpp kan få en flyktklausul.  Om det blir för dyrt för ett land at leva upp till sina löften om minskningar av växthusgaser, kan man få slippa undan mot betalning av böter.

Ett annat förslag är att bilda en internationell “centralbank” för utsläppsrätter. Banken ska se till att det blir ett lägsta pris och ett högsta pris på utsläppskvoterna - alltså balanserna “kursen” - och därmed göra det mer förutsägbart för näringslivet vad en utsläppsrätt kan kosta.

Ett tredje förslag går ut på att världshandelsreglerna ska tillåta länder som uppfyller utsläppsmålen att lägga strafftullar på länder som inte gör det, eller som inte ens har lovat minska sina utsläpp. Idén har redan  diskuterats med stor entusiasm i den amerikanska kongressen men avskys i Kina.

Ytterligare ett förslag är att inte sätta mål för utsläppsminskningar i absoluta tal utan sätta “intensitets-mål” som står i relation till BNP, alltså ett lands tillväxt. Rapportörerna anser att det skulle gagna tillväxten.

Expertgruppen för miljöstudier hoppas genom sin rapport kunna hjälpa den svenska regeringen att lösa upp eventuella blockeringar som kan uppstå i de globala klimatförhandlingarna. Den svenska regeringen blir en central gestalt i dessa efter den 1 juli, när Sverige blir EU-ordförande. (ArenaNorden)

 Läs hela rapporten här