Ingen utbyggnad av naturgas för Sveriges del

2008-11-24 | 09:28

Sverige är ett av få länder i Europa som inte köper rysk naturgas och det blir inte någon utbyggnad för naturgas framöver heller, deklarerar Energimyndigheten i en ny rapport.

Det är varken lönsamt eller politiskt välkommet i Sverige att bygga ut för naturgas, konstaterar Energimyndigheten efter en utvärdering av möjligheterna.
För Europa totalt, är naturgas den andra största energikällan. Den svarar för 24 procent av all energianvändning. Större delen importeras från Ryssland.
Trots svensk geografisk närhet till storleverantören Ryssland så är någon svensk utbyggnad av gasledningar inte trolig.
Dels finns det ett politiskt motstånd i Sverige. Det bygger delvis på misstro mot Ryssland. Men det grundar sig också också i att naturgas är ett fossilt bränsle och även om det är “renare” än kol och olja som energikälla så bidrar det till storas utsläpp av växthusgaser.
Dels skulle en utbyggnad av naturgasen, när Sverige i stort sett startar från noll, kosta alltför mycket. 
Intresset för naturgas är däremot stort i övriga Europa och det finns många planer på att bygga fler gasledningar, framförallt från andra leverantörsländer än Ryssland. 
Dessa projekt lär dock ta många år att slutföra. Därför bedömer Energimyndigheten att trycket på Sverige kommer att bli hårt från europeiska grannar, för att svenska regeringen ska godkänna ryska planer på att bygga gasledningar under Östersjön, det så kallade Nord Stream-projektet. (ArenaNorden)

Läs rapporten här