“EU klarar klimatmålen” säger Carlgren

2008-11-19 | 12:13

Svenske miljöministern Andreas Carlgren fick positiva besked i Europaparlamentet som just nu intensivförhandlar med EU-regeringarna om klimatmålen.

EU:s ambitiösa klimatmål (som i jargongen kallas 20-20-20*), kräver många och dyra insatser från medlemsländerna. Men de lagförslag som just nu intensivförhandlas i Bryssel, kommer ändå att bli tagna före jul.
Den positiva bedömningen gör svenske miljöministern Andreas Carlgren som på onsdagen besökte Europaparlamentet.
Hela paketet av klimatåtgärder som EU-kommissionen föreslog i januari i år, slutförhandlas just nu mellan å ena sidan EU-regeringarna, ledda av ordförandelandet Frankrike, och å andra Europaparlamentet som är medbeslutande i frågorna.
Målet för EU-ordförande Nicolas Sarkozy, Frankrikes president, är att ha ett beslutat åtgärdspaket med sig i bagaget i december, när FN håller sitt stora klimatförhandlingsmöte i polska Poznan.

- Jag har idag fått positiva signaler från flera nyckelpersoner i parlamentet att en överenskommelse om paketet mellan Rådet och parlamentet är möjlig att nå innan jul. Det är glädjande att Europaparlamentets miljöutskott ser positivt på Sveriges och Ungerns förslag att ett land som investerar i utsläppsminskningar i ett annat EU-land ska få räkna av minskningen på sin egen hemmaplan, säger Andreas Carlgren.

Den slags kompromiss som Carlgren nämner handlar om ettslags klimatbistånd. Rika EU-länder kan få räkna in i sitt klimatarbete de investeringar de gör i u-länder, som rent konkret minskar utsläpp av växthusgaser.
Frågan har vållat intensiva diskussioner där Europaparlamentet vill sätta en strikt gräns så att industriländerna inte slår av på takten i sitt klimatarbete hemma, när de kan komma billigare undan med investeringar i u-länderna. Flera av EU-regeringarna, inklusive den svenska, argumenterar istället för att en mycket stor del av klimatarbetet gott kan få ske i utvecklingsländer. (ArenaNorden)

* 20-20-20 står för EU:s löfte att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent till år 2020, energianvändningen ska ned med 20 procent till samma år och förnyelsebar energi ska utgöra 20 procent av energikonsumtionen detta år.