“Norden bör klimatförhandla samfällt”

2008-11-20 | 12:13

Föreningarna Norden kräver av sina regeringar ett samlat, nordiskt krafttag inför det stora klimatförhandlingsmötet i Köpenhamn nästa år.

En nordisk talesman istället för en talesman från varje nordiskt land. Detta, anser Föreningarna Norden, skulle ge ett större genomslag i FN-förhandlingar om ett globalt klimatavtal.
Den gemensamme talesmannen är ett av sex förslag till de nordiska regeringarna med syftet att Norden i det här sammanhanget ska agera ”samfällt och kraftfällt” för att öka möjligheten till ett långtgående och heltäckande klimatavtal.
Ett halvtidsmöte i FN:s regi om ett klimatavtal äger rum mellan den 1och den 12 december där målet är att kunna sluta ett globalt avtal i december nästa år, i Köpenhamn.
Föreningarna Norden föreslår att de fem länderna enas om en nordisk strategi och dessutom enas om en talesman som driver nyckelfrågor. Vidare vill avsändaren se en trovärdig handlingsplan för hur de nordiska länderna på hemmaplan ska bidra till klimatkampen med åtgärder som är både konkreta och verifierbara.
De nordiska länderna måste också satsa på forskning och utveckling, på riktade åtgärder mot de problem som klimatförändringarna vållar i utvecklingsländer samt sätta upp ett nordiskt klimatsekretariat som håller samman alla insatser.
Föreningarna Norden begär slutligen att regeringarna ger folkbildningen en chans. Klimatkunskaperna i befolkningen är viktig, inte minst för att vinna stöd för radikala klimatinsatser. (ArenaNorden)