EU vill vara med på Arktis

2008-11-20 | 11:57

EU-kommissionen anser att EU måste formulera en policy för Arktis, framförallt så att inte snäva nationella intressen i området får en negativ effekt för klimatet.

-EU vill arbeta tillsammans med de arktiska staterna för att stödja en multilateral utveckling som noga balanserar ett försvar av miljön med behovet av att på ett hållbart sätt utnyttja de resurser som finns där. Det deklarerade utrikeskommissionären Benita Ferrero-Waldner när kommissionen presenterade ett “meddelande” till EU:s medlemsländer om Arktis.

Isen på Arktis smälter snabbt takt, troligen med 100 000 kvadratkilometer per år. Det har bland annat öppnat upp nya farvatten för trafik och nya möjligheter för fiske. Framförallt har det gjort det möjligt att komma åt orörda fyndigheter av olja, gas och andra mineraler. 

Ryssland, USA (genom Alaska), Kanada, Norge, och Grönland (Danmark) har alla sina anspråk på Arktis och vad regionen nu kan ha att ge.

Den smältande isen kan dock ytterligare förvärra de klimatförändringar som världen redan ser.

-Vi kan inte förbli passiva inför den alarmerande utveckling som det arktiska klimatet − och därigenom resten av vår planet − är inne i. Men kombinationen av klimatförändringar och den senaste teknologiska utvecklingen rymmer också nya möjligheter och utmaningar. Därför behöver vi möta dessa med en koordinerad insats, kommenterar fiskerikommissionären Joe Borg.EU-kommissionens syfte med sitt meddelande är att övertyga EU-länderna om att skaffa sig en gemensam policy om Arktis.
EU-kommissionen föreslår att en sådan policy skulle sätta klimatförändringarna i första rummet och sträva mot att Arktis´ framtid beslutas i någon form av internationell överenskommelse som är bindande för alla ”Arktis-stater”.
Kommissionen föreslår tre prioriteringar för en sådan EU-politik:

* Attt beskydda och bevara Arktis tillsammans med den lokala befolkningen, 

* att främja ett hållbart resursutnyttjande,

* att bidra till en ökad multilateral förvaltning av Arktis. (ArenaNorden)

Läs kommissionens förslag här