Höga ambitioner på klimatområdet uppfylldes inte i praktiken

2009-12-28 | 21:14

I somras presenterade Naturskyddsföreningen och den Europeiska miljörörelsen tio krav på det svenska ordförandeskapet. Nu har kraven utvärderats och resultatet är nedslående, menar Naturskyddsföreningen.

– Tyvärr blev det ett ganska platt fall för Reinfeldt, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Europas största miljöorganisation, EEB (European Environment Bureau), som Naturskyddsföreningen är medlem i, gör inför varje ordförandeskap i EU ”Ten Green Test” som är tio krav på ordförandeskapet. När ordförandeskapet avslutas utvärderas kraven.

Det svenska ordförandeskapet hade höga ambitioner, anser Naturskyddsföreningen, när det gäller miljö och hållbar utveckling. Ordförandeskapet var inriktat på att arbeta för ett framgångsrikt utfall på klimatmötet i Köpenhamn, men ville därutöver också bland annat skapa stöd för en ekoeffektiv ekonomi, och för en strategi för Östersjön.

I somras redovisade EEB tio utmaningar – ’Ten Green Tests’ – för det ordförandeskapet, varav en var att skapa stöd för att höja målsättningen för reduktion av växthusgaser inom EU till 40 procent mellan 1990 och 2020.

– Idag kan vi konstatera att det inte förts några diskussioner om att höja klimatmålen till den nivån. Det svenska ordförandeskapet tryckte inte ens på för ett ovillkorligt 30-procentigt mål, trots att mycket talar för att det är full nåbart med i stort sett befintlig teknik, ofta genom investeringar med kort återbetalningstid, säger Mikael Karlsson.

Tvärtemot mot målet så utvecklades även positioner under ordförandeskapet som innebär gratis utdelning av utsläppsrätter och urholkning av nu gällande mål. Som om det inte vore nog blev klimatmötet i Köpenhamn en stor besvikelse, anser föreningen.

Miljöminister Andreas Carlgren gjorde goda och viktiga insatser för en ekoeffektiv ekonomi men den politiska tyngden var för liten för att Sverige skulle få genomslag, vilket delvis beror på ett policymässigt motstånd från den högsta politiska nivån i Sverige, skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida.

– Tyvärr är det mycket tveksamt om Sverige gjorde en skillnad som blir bestående i dessa viktiga frågor. Jag undrar om statsminister Reinfeldt egentligen alls backar upp övergången till en ekoeffektiv ekonomi, säger Mikael Karlsson.

Sammanfattningsvis hade Sverige höga ambitioner i flera viktiga miljöfrågor under ordförandeskapet men resultatet blev, enligt Naturskyddsföreningen, ofta en stor besvikelse beroende på dels bristande stöd från andra ministrar, inklusive statsministern, dels motstånd från andra länder inom och utanför EU.