Sverige har levererat för lite på miljöområdet

2009-12-28 | 21:06

Miljöorganisationen Greenpeace har gjort en genomgång av hur man anser att den svenska regeringen har presterat inom miljöfrågorna. Enligt denna genomgång visar har den svenska ordförandeskapet inte levererat tillräckligt inom viktiga miljöområden.

Viktigast var klimatfrågan, som regeringen ända sedan ordförandeskapets början poängterade var en prioriterad fråga, skriver Greepeace i ett pressmeddelande. Men det dåliga resultatet av COP 15 visar att den politiska viljan varken följdes upp med tillräckligt bra strategier eller handling.

Det svenska ordförandeskapet misslyckades, menar Greenpece, bland annat med att höja EU:s mål om utsläppsminskningar från 20 till 40 procent till 2020, samt komma överens om långsiktig finansiering för klimatåtgärder i utvecklingsländerna.

- Sammanfattningsvis missade det svenska ordförandeskapet att få EU att ta ledningen genom att lägga pengarna på bordet och föregå med mycket mer ambitiösa utsläppsminskningar, säger Patrik Eriksson kampanjchef på Greenpeace. Resultatet är ett havererat klimatmöte och bristfälliga klimatmål för EU. Det gör också att regeringen får underkänt för sina miljöinsatser under ordförandeskapet.

- Havsfrågorna, miljögifterna och GMO-frågan antingen ignorerades eller ägnades en endast halvhjärtad insats, långt ifrån de kraftfulla åtgärder de behövde. Tyvärr får vi konstatera att regeringen inte lyckats eller velat lyfta miljöfrågorna tilläckligt mycket, säger Patrik Eriksson.