Fler kvinnor än män minskar på köttätandet för klimatets skull

2009-12-22 | 20:15

Sju av tio kvinnor, 69 procent, kan tänka sig att äta mindre kött för att bromsa klimatförändringen. Bland männen är motsvarande andel endast 40 procent. Kvinnor är också mer benägna än män att minska sitt eget bilåkande och åka mer kollektivt. Det framgår av en ny studie som Naturvårdsverket beställt.

Fler kvinnor än män är benägna att själva göra förändringar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Den största skillnaden gäller köttätandet, som 69 procent av kvinnorna kan tänka sig att dra ner på, jämfört med 40 procent av männen. Nästan hälften av kvinnorna, 49 procent, uppger också att de redan dragit ner på sin köttkonsumtion för klimatets skull. Bland männen är motsvarande siffra 41 procent.

Fler kvinnor än män kan också tänka sig att köra bil mindre (80 respektive 66 procent) och att åka mer kollektivt (75 respektive 53 procent). Betydligt färre män (43 procent) än kvinnor (61 procent) svarar att de får dåligt samvete, om de gör saker som är negativa för klimatet.

Fler kvinnor än män föredrar också att köpa varor från företag som arbetar för att minska klimatförändringen (74 respektive 62 procent). Både kvinnor och män lyfter fram priset på klimatvänliga alternativ som det största hindret för att leva på ett sätt som minskar klimatpåverkan.

– Efterfrågan på klimatvänliga varor och tjänster har ökat sedan förra året. Det skapar möjligheter för företag att utveckla prisvärda klimatvänliga alternativ, säger Lars Westermark, chef för Klimatpolicyenheten vid Naturvårdsverket.