Kustkonferens erbjuder koncept för klimatneutrala konferenser

2009-12-21 | 19:35

Kustkonferens vid Ljungskile folkhögskola kan från nyåret 2010 erbjuda alla som tar ansvar för klimatet och ställer bilen hemma en klimatneutral konferens.

Kravet att deltagarna i möjligaste mån inte tar bilen är viktigt, eftersom resan till konferensen ofta ger större utsläpp än själva verksamheten på konferensanläggningen. Folkhögskolans närhet till såväl tåg- som busstation är en viktig förutsättning för detta nya koncept.

– Vi vill utmana våra konferensgäster att ta ansvar för sin påverkan på klimatet. Om de ställer bilen och reser med kollektivtrafiken så beräknar vi deras koldioxidutsläpp och kompenserar för både dessa och de utsläpp som konferensen gör för övrigt, säger Anki Ramnelid, ansvarig för bokningar hos Kustkonferens vid Ljungskile folkhögskola.

I samarbete med konsultföretaget Respect beräknar Kustkonferens de utsläpp som ett konferensarrangemang ger upphov till. Vi arbetar enligt ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen samt kompenserar kvarstående utsläpp i klimatprojekt i utvecklingsländer, godkända och kontrollerade av FN. Den som förlägger en konferens till Kustkonferens erhåller ett klimatneutralt arrangemang enligt fastställda kriterier.

– Vi har i flera år strävat efter att minska våra egna energiförluster och att gå över till biobränsle för uppvärmning. Dessutom köper vi enbart grön el och genomför en rad andra åtgärder, säger Göran Berggren, ansvarig för fastigheterna vid Ljungskile folkhögskola.

– Nu tar vi några steg till och tittar på allt från att byta lysrörsarmaturer till solcellslösningar när vi lägger om tak. Det viktigaste är att minska sina egna koldioxidutsläpp så mycket som möjligt och bara kompensera för den lilla rest som än så länge är oundviklig.

Rektor Tomas Rydsmo är en av de drivande bakom Ljungskile folkhögskolas satsning på  klimatneutrala konferenser.

– Så vitt vi vet kommer Kustkonferens vid Ljungskile folkhögskola att vara först ut som klimatneutral folkhögskola med klimatneutrala konferenser. Vi kommer att kompensera för alla våra koldioxidutsläpp så att hela verksamheten blir klimatneutral, säger Tomas Rydsmo.

Läs mer om erbjudandet på www.kustkonferens.se eller www.ljungskile.org 
Mer om klimatneutralitet och klimatneutrala arrangemang på www.klimatneutral.se