Vågkraft i Atlanten ska minska trycket på klimatet

2009-12-21 | 07:18

Vattenfall presenterade häromdagen planer på den första vågkraftsanläggningen utanför Shetlandsöarna i östra Atlanten. Redan år 2014 kan projektet nå upp till 20 MW för att senare byggas ut till mångdubbelt större kapacitet.

Vattenfall och Pelamis, ett skotskt utvecklingsbolag av vågkraftsteknik, startar tillsammans ett bolag för att bygga den första vågkraftsparken utanför Shetlandsöarna.

– Vågkraftsanläggningen på Shetlandsöarna är en del i Vattenfalls målsättning att producera ren elektricitet som inte belastar vårt klimat eller vår miljö. Havet väster om Shetland har närmast idealiska förutsättningar för att vi på ett effektivt vis ska kunna utvinna energi ur vågorna, säger Ulf Tisell, chef för Vattenfall Ocean Energy Program.

Pelamis vågkraftsteknik som först kommer att användas utanför Shetlandsöarna bygger på ett antal 150-180 meter långa flytande ”rör” som rör sig i takt med vågorna. Generatorer mellan de olika sektionerna av ”röret” omvandlar krafterna till elektricitet. I ett senare skede kan även andra tekniker utnyttjas i området.

Om nödvändiga tillstånd ges och den planerade nätförstärkningen sker inom beräknad tid hoppas Vattenfall genom projektet att så snart som år 2014 ha installerat upp till 20 MW. 20 MW motsvarar el till ungefär 9000 hushåll i ett år.