Klimatprotest i Stockholm vill öka trycket på Köpenhamnsmötet

2009-12-16 | 07:21

För att in i det sista trycka på förhandlarna i Köpenhamn gör den svenska grenen av det så kallade Tcktcktck-nätet idag onsdag två aktioner i Stockholm.

Den ena vänder sig till allmänheten och till regeringen. På Drottninggatan utanför Rosenbad, med start klockan 11.55, åskådliggör och kritiserar man med gatuteater vad man anser vara kryphålstaktik i klimatförhandlingarna, delar ut flygblad och överlämnar en skrivelse till regeringen.

I EU-husets atriumgård på Regeringsgatan 65 genomförs en liknande aktion, och en skrivelse till EU-politikerna överlämnas klockan 13.30.

Tck tkc tck är en global kampanj under nätverket Global Campaign for Climate Action (GCCA). Nätverket har bildats för att påverka Köpenhamnstoppmötet i riktning mot ett klimatsäkert och rättvist avtal.

I Sverige är GCCA en informell mötesplats för svenska organisationer vars mål är att verka för informationsspridning och kunskapsutbyte inför Köpenhamnstoppmötet i december 2009.