Dansk-svenskt biståndsinitiativ

2009-12-14 | 16:34

Biståndsminister Gunilla Carlsson presenterade idag tillsammans med sin danska biståndsministerkollega Ulla Törnaes ett gemensamt initiativ under FN:s klimatkonferens i Köpenhamn, med syfte att föra arbetet om klimatåtgärder för utvecklingsländer vidare efter toppmötet.

- Vi måste säkerställa att kampen både mot fattigdom och klimatförändringar sker samtidigt och inte på bekostnad av varandra. Dagens möte mellan EU och flera utvecklingsländer är ett viktigt steg i detta arbete, säger biståndsministrarna Gunilla Carlsson och Ulla Törnaes.

Under seminariet medverkade EU:s kommissionär för utvecklingsfrågor Karel de Gutch, tillsammans med ministrar från bland annat Bangladesh, Etiopien, Ghana, Lesotho och Mali.

Klimatförändringarna drabbar de fattigaste länderna värst. Detta, menar ministrarna, ställer inte bara krav på att uppnå ett långtgående och bindande avtal under FN:s klimatmöte i Köpenhamn, det ställer också nya krav på att integrera klimatfrågorna alltmer i utvecklingsarbetet.

Nyligen fattade EU:s biståndsministrar rådsslutsatser om hur integrationen av klimatsatsningar ska ske inom utvecklings- och biståndsområdet. Under seminariet diskuterades nästa steg i denna integrering och hur det kan ske på medellång sikt. Under seminariet betonades vikten av att detta sker i en aktiv dialog med utvecklingsländerna.

EU:s åtagande om en “fast start” för klimatfinansiering till utvecklingsländerna fram till år 2013 om 2,4 miljarder Euro, är också ett konkret sätt för EU att visa sitt engagemang. EU uppmanar nu andra utvecklade länder att bidra till “fast start” finansieringen. Behovet av en “fast start” för klimatfinansiering till utvecklingsländerna var ett av rekommendationerna som den internationella kommission för klimat och utveckling kom fram till. Kommissionen som leddes av biståndsminister Gunilla Carlsson lämnade över rapporten till FN:s generalsekreterare i maj i år.