EU utlovar klimatpengar till utvecklingsländerna

2009-12-13 | 10:18

Det blev 2,4 miljarder euro per år från EU till utvecklingsländernas klimatarbete, som ett försök att “kick-starta” FN-förhandlingarna i Köpenhamn. Det hoppades kommissionens ordförande José Manuel Barroso när EU:s toppmöte i Bryssel avslutades på fredagen.

Världen behöver en “snabbstartfond” av pengar till utvecklingsländernas klimatarbete. EU:s stats- och regeringschefer har beslutat att bidra med 7,2 miljarder euro till en sådan fond under åren 2010-2012.

- Jag är särskilt nöjd med att alla 27 medlemsländer åtagit sig att bidra till fonden, sade EU-ordföranden Fredrik Reinfeldt.

Kommissionens egna beräkningar är att en sådan fond bör vara i storleksordningen 5-7 miljarder euro per år, vilket betyder att EU:s bidrag blir minst en tredjedel av det totala behovet.

– Vi hoppas att den övriga industrivärlden nu matchar vårt erbjudande, uppmanade José Manuel Barosso vid toppmötets avslutande presskonferens.

EU-ledarna hoppas att budet ska få fart på FN-förhandlingarna i Köpenhamn där målet är att få fram ett globalt klimatavtal före fredag den 18 december.

– Vi har idag bekräftat EU:s erbjudande att minska utsläppen (av växthusgaser) med 30 procent om det blir ett globalt avtal, sade José Manuel Barroso.