Niblaeus ny ordförande för Stockholm Environment Institute

2009-12-11 | 12:15

Regeringen har utsett Kerstin Niblaeus till ny ordförande i styrelsen för Stockholm Environment Institute (SEI), från och med den 1 januari 2010 till 31 december 2013.

Kerstin Niblaeus har bland annat varit generaldirektör vid EU:s ministerråd, Sekretariatet med ansvar för miljöfrågor, (1995-2008) och generaldirektör för Kemikalieinspektionen (1986-1995). Niblaeus är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och har bland annat haft styrelseuppdrag för Naturvetenskapliga forskningsrådet (ordförande), Mistra, KTH och Stockholm Environment Institute.

- Kerstin Niblaeus har en unik erfarenhet av svenskt, europeiskt och internationellt miljöarbete. Jag är mycket nöjd med att hon accepterat att bli ordförande för SEI, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Stockholm Environment Institute  är organiserat som en stiftelse och har utvecklats till ett forskningsinstitut kring främst policyrelaterade frågor för lokal, regional och global hållbar utveckling med starkt fokus på miljöstrategiska frågor och fattigdomsbekämpning.

SEI fungerar som en oberoende och internationell kunskapsbyggare med huvudsakligt syfte att stödja beslutsfattande och kapacitetsbyggande. SEI erhåller för närvarande en basfinansiering på 11,9 miljoner kronor (2009) från regeringen via Miljödepartementet. SEI etablerades 1988.