EU-stöd till Vattenfall för samnordiskt klimatprojekt

2009-12-11 | 09:55

Vattenfall får finansiellt stöd från kommissionen för två stora klimatprojekt – ett kolkraftverk med kolfångst och ett havsbaserat vindkraftverk. Dessa ingår bland de 15 energiprojekt som får dela på drygt 1,5 miljarder euro (cirka 15 miljarder kronor) för att bidra till klimatkampen.

Det är sex så kallade CCS-projekt som nu får dela på 1 miljard euro. CCS (”Carbon Capture and Storage”, även kallat kolfångst) är en teknik som hoppas kunna fånga större delen av den koldioxid som kolkraftverk släpper ut och därmed bidra till EU:s mål att sänka utsläppen med minst 20 procent till år 2020.

Vattenfall utvecklar tekniken i Tyskland och får nu 180 miljoner euro i stöd för detta. Ett brittiskt, ett spanskt, ett polskt, ett italienskt samt ett “Benelux”-projekt får också stöd.

Nio projekt för att bygga vindkraftverk ute till havs får samtidigt dela på 565 miljoner euro. Vinsten med vindkraft baserat i havet är dels att vindarna är starkare och energimängden därför blir större, dels att vindmöllorna inte stör kringboende.

Ett sådant havsbaserat vindkraftverk planeras vid Kriegers Flak i Östersjön, söder om Trelleborg. Detta är ett svenskt-danskt-tyskt projekt där Vattenfall Europa och Svenska Kraftnät är stora partners. EU-stödet blir på 150 miljoner euro. Åtta andra offshore-projekt får också finansiellt stöd, samtliga i norra Europa.

Satsningarna på grön teknologi är en del av EU:s klimatambitioner. Totalt ska fyra miljarder euro ur EU:s budget användas för gröna energiprojekt som man också hoppas ska kunna bidra till den ekonomiska återhämtningen.

Mer info om projekten finns här.