Ungdomar vill ha mer att säga till om i Köpenhamn

2009-12-11 | 10:47

Det är unga runt om i världen som kommer att leva med konsekvenserna av klimatkrisen, men samtidigt är det unga som har minst att säga till om, säger Hanna Hallin, ordförande för LSU- Sveriges ungdomsorganisationer. Hon kommer i helgen att medverka i ett seminarum under klimatmötet i Köpenhamn tillsammans med bland andra Tony Blair och miljöminister Andreas Carlgren.

Klimatmötet i Köpenhamn har kallats vår tids viktigaste möte. Kraven på resultat är stora. Enligt Hanna Hallin måste nu ledarna som är på plats lyssna och inkludera de som kommer leva med följderna av besluten i Köpenhamn: unga runt om i världen.

- I FN har världens ledare beslutat gång på gång att barn och unga ska få vara med och påverka i frågor som berör dem. Ändå släpps inte de som är under 18 år in i förhandlingsrummen i Köpenhamn. De får stå utanför och försvara sig mot den mediebild vi ofta ser av unga som bråkiga aktivister eller arga demonstranter, och inte som de pålästa, kreativa och drivkraftiga opinionsbildare som de flesta faktiskt är, säger Hanna Hallin.

Hanna Hallin deltar den 13 december i ett seminarium om skövlingen av regnskog med bland andra Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair, miljöminister Andreas Carlgren och FN:s klimatsändebud Gro Harlem Brundtland.

- Utmaningarna vi står inför har orsakats av människors agerande. Det är goda nyheter. Om VI har ställt till det kan och måste också VI åtgärda det. De största hindren för en hållbar samhällsutveckling är inte teknologiska eller ekonomiska, de är politiska. Det handlar om att se fakta i ögonen och ha modet att agera, säger Hanna Hallin