Rekordmånga underskrifter för klimatet överlämnas i Köpenhamn

2009-12-10 | 07:24

Idag överlämnar den så kallade 2-graderskampanjen mer än 25 000 namnunderskrifter till amerikanska och kinesiska ambassaden för att öka trycket för ett globalt klimatavtal under de pågående förhandlingarna i Köpenhamn.

Undertecknarna har skrivit under för ett globalt klimatavtal där:

• Alla världens länder ska delta
• Temperaturen får öka högst 2 grader
• De fattigaste ländernas rätt till utveckling säkerställs

Kampanjen startade den 25 september i år på initiativ av Maud Olofsson och Andreas Carlgren. På en gång anslöt sig 11 organisationer till kampanjen. Idag deltar sammanlagt 27 organisationer, däribland Svenska FN-förbundet, Röda Korset, Rädda Barnen, LO, TCO samt ett antal branschorganisationer och företag.

Kampanjen har i huvudsak varit webbaserad och byggt på aktivt deltagande från individer. Sajten 2GRADER är uppbyggd som ett upprop, som vem som helst enkelt kan ansluta sig till. Men det har även genomförts ett antal aktiviteter på gator och torg hela hösten. En särskild satsning gjordes på Stockholms central under tre dagar i november då 2000 namnunderskrifter per dag samlades in.

Vid dagens möte vid amerikanska och kinesiska ambassaden kommer överlämnarna, bland dem Maud Olofsson, att understryka behovet av en kraftfull överenskommelse Köpenhamn, enligt uppropet i kampanjen.