Bred nordisk närvaro i Köpenhamn

2009-12-8 | 16:19

Det nordiska samarbetet både syns och hörs på klimatkonferensen COP15 som inleddes i Köpenhamn igår. Även om de nordiska länderna förhandlar separat så bidrar Nordiska ministerrådet med många aktiviteter som man hoppas ska ge bra resultat i Köpenhamn.

Nordiska Ministerrådet finansierar en nordisk grupp med klimatexperter från hela Norden: den nordiska COP15-gruppen, som bland annat har tagit fram analyser och rapporter om aktuella förhandlingsfrågor samt arrangerat möten mellan internationella klimatförhandlare.

I konferenscentret Bella Centret, där själva COP15 arrangeras, presenteras nordiskt klimatsamarbete i en gemensam utställningsmonter. Omkring 15 nordiska institutioner samarbetar kring Nordiska ministerrådets monter som har varierande teman som exempelvis Arktis, forskning och gröna energilösningar.

Nordiska ministerrådet arrangerar eller finansierar dessutom flera sidoevenemang i Bella Centret under COP15.

Totalt ungefär 90 personer är engagerade i olika aktiviteter som en del av Nordiska ministerrådets delegation i Bella Center. Ministerrådet deltar dessutom, både som finansiär och utställare, på arktisevenemanget Arctic Venue på Nordatlantens Brygge.

De nordiska länderna deltar även, via Nordiska kulturfonden, i konstprojektet Rethink, en del av det officiella kulturprogrammet under COP15. Övriga COP15-projekt som ministerrådet finansierar är Arktisrelaterade utställningar och filmer.