Sverige får föga smickrande andrapris i Köpenhamn

2009-12-8 | 13:50

Den samlade miljörörelsen i form av organisationen CAN, Climate Action Network, placerade i går i Köpenhamn Sverige på andraplatsen i utnämningen sin så kallade “Dagens Fossil”.

Anledningen är, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande, Sveriges agerande tillsammans med Finland och Österrike där dessa länder driver att skogen ska få räknas som en kolsänka. Om detta krav skulle gå igenom innebär det att länderna kan tillgodoräkna sig denna kolsänka istället för att minska utsläpp från till exempel biltrafik och industrier.

På första platsen placerade CAN alla industriländer som ingår i det som i Kyotoavtalet kallas för Annex 1 eftersom man menar att dessa länder lagt för låga bud i klimatförhandlingarna som pågår just nu i Köpenhamn.