Även kyrkan vill påverka klimatförhandlingarna i Köpenhamn

2009-12-7 | 10:14

När klimatförhandlingarna i Köpenhamn nu startar finns även många deltagare från Svenska kyrkan på plats för att medverka i aktiviteter och försöka påverka förhandlingarna för ett rättvist klimatavtal.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete deltar tillsammans med Diakonia i den ekumeniska kampanjen Countdown to Copenhagen, som medverkar under klimatmötet för ett rättvist klimatavtal.

Ärkebiskop Anders Wejryd inbjuder också till en interreligiös ceremoni i svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn – en uppföljning av det manifest som undertecknades av religiösa företrädare från hela världen, vid klimatmötet i Uppsala för ett år sedan.


Enligt Svenska kyrkan behövs en legalt bindande överenskommelse i Köpenhamn, inte bara en politisk överenskommelse. Ett bindande avtal måste dels bygga vidare på Kyotoprotokollet, med åtaganden för industriländerna för perioden efter 2012, dels innehålla en rad bindande beslut för att befästa de överenskommelser som träffas i förhandlingarna under Konventionen.

Dessutom måste - om vi ska ha en möjlighet att klara tvågraderstaket - EU och andra industriländer höja sina åtaganden till minst 40 procent utsläppsminskningar till 2020, anser kyrkan. Detta är nödvändigt också för att ge utvecklingsländerna utrymme att utvecklas.

Men det är viktigt att utsläppen begränsas även i utvecklingsländerna. Dock måste de åtgärder som utvecklingsländerna åtar sig att göra för att minska utsläppen ska finansieras av industriländerna – så som föreskrivs i Klimatkonventionen, skriver Svenska kyrkan i ett pressmeddelande.

Enligt dem bör EU bidra med minst 35 miljarder euro per år fram till 2020, och inte som nu begära att de flesta utvecklingsländerna ska vara med och betala själva. Dessa pengar ska inte tas från biståndet, eftersom det skulle avleda medel från fattigdomsbekämpningen. Inte heller ska köp av utsläppskrediter i utvecklingsländer räknas som stöd, eftersom det utgör ett sätt att genomföra EU:s egna utsläppsåtaganden.

Klimathandläggare från Svenska kyrkans internationella arbete följer klimatförhandlingarna på plats. Läs deras reflektioner på Svenska kyrkans klimatblogg: http://blogg.svenskakyrkan.se/klimatblogg