Stor konferens om hållbar stadsutveckling i Köpenhamn

2009-12-7 | 09:13

Det är inte bara FN-delegater som just nu flockas i Köpenhamn. Bright Green Expo är det största parallelleventet under COP15 och pågår 12-13 december på Forum i den danska huvudstaden. Den 12 december lanserar den svenska handelsministern Ewa Björling ”SymbioCity Scenarios”, ett borgmästarspel kring hållbar stadsutveckling.

Samtidigt som strålkastarna nu i veckan riktas mot Köpenhamn och FN:s femtonde klimatkonferens, COP15, pågår Bright Green Expo, en upplevelsebaserad mässa med fokus på innovativa miljötekniska lösningar. Handelsminister Ewa Björling invigningstalar den 12 december tillsammans med Danmarks kronprins, den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen och USA:s handelsminister Gary Locke.

Björling ska också inviga den svenska satsningen och berätta mer om SymbioCity, Sveriges varumärke för hållbar stadsutveckling och export av svenska miljötekniska produkter och tjänster. Då är det även premiär för SymbioCity Scenarios, ett borgmästarspel som är tänkt att vara ett verktyg för internationella borgmästare, stadsplanerare med flera som har behov av att lära sig mer kring hållbar stadsutveckling utifrån ett holistiskt synsätt.

- Överallt i världen där vi presenterar SymbioCity och svenska miljöteknikföretag ser vi att man fokuserar på enskilda problem, istället för att ta ett helhetsgrepp kring stadsutveckling. Syftet med spelet är att skapa ökad förståelse och intresse för ett holistiskt synsätt, något som vi i Sverige är duktiga på och där det finns företag som kan leverera produkter och tjänster. Ett viktigt budskap vi vill förmedla med spelet är att det finns stora synergivinster att göra genom koordinering och planering, säger Anders Hallersjö, direktör för strategiska tillväxtbranscher på Exportrådet.

”SymbioCity Scenarios” är framtaget i samarbete med Delegationen för hållbara städer, Energimyndigheten, ISA, Vägverket, Vinnova, Formas, Sida, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket.

Svenska utställande företag och organisationer under Bright Green Expo är: BioHygien Technologies, Envac, Green & Cool, Invest in Skåne, Malmberg Water, Hållbart resande i Umeåregionen, Saab, Scandinavian Biogas, Stena Metall, Sweco, Energimyndigheten, Avfall Sverige, SweHeat, Swentec, Tengbom, White Arkitekter, Volvo och ÅF.