Lönsamma möjligheter att utveckla bioenergi i de baltiska länderna

2009-12-5 | 11:33

Estland, Lettland och Litauen har outnyttjade möjligheter till lönsam vetenskaplig utveckling och testning av bioenergi, rapporteras det i en undersökning som nyligen beställts av Nordiska ministerrådet i samarbete med de regionala kontoren i Baltikum.

Framgångar genom samarbete med forskare från de nordiska länderna kan få de lokala ekonomierna, som just nu befinner sig i kris, tillbaka på rätt spår igen i en värld i desperat behov av ren energi.

De baltiska staterna representerar områden för idéprövning när det gäller biogas, ett område inom vilket estniska forskare har gjort lovande framsteg, enligt rapporten.

Man har också sett lovande resultat i undersökningar av en rad olika bränslen i Litauen och Estland, däribland vass- och stråbränslen. Dessa undersökningar kan få avgörande betydelse i utvecklandet av andra generationens biobränslen, vilket är ett centralt forskningsområde för de nordiska länderna.

- Ett närmare samarbete i Östersjöområdet har varit en av kärnfrågorna för Nordiska ministerrådet under 2009, säger generalsekreterare Halldór Ásgrímsson i sitt förord till rapporten om samarbetsmöjligheter inom och förslag till bioenergi i de nordiska och baltiska länderna. Förhoppningsvis kommer det att inspirera oss och leda till ännu mer fördjupade partnerskap i regionen, tror Ásgrímsson.

Läs hela rapporten här.