Vinnarna av Nordiska klimatdagen utsedda

2009-12-4 | 11:31

Unga i Norden är oroade över vad klimatförändringen kommer att föra med sig. De uttrycker samtidigt stor vilja att ändra på egna vanor och ge sitt bidrag till att minska på CO2-utsläppet. Det visar resultatet från en samnordisk klimattävling som arrangerats inför FN:s klimattoppmöte.

Som upptakt till klimattoppmötet i Köpenhamn nästa vecka arrangerade Nordiska ministerrådet för första gången någonsin en gemensam Nordisk klimatdag för skolelever och lärare i alla fem nordiska länder.

Knappt 4 000 elever deltog i en tävling där de via text, ljud eller bilder skulle illustrera klimatproblemen där de bor. Vinnarna kan nu ses på klimanorden.org.

Gemensamt för många bidrag är oron för framtiden: vi blir översvämmade när havet stiger och hela världen går under om vi inte gör något – det är uttalanden som går igen.

Men eleverna är också inställda på att handla för att undgå en klimatkris.

Som ett resultat från tävlingen, som ägde rum den 11 november, finns det nu uppladdat 500 förslag till en förstärkt klimatundervisning på klimanorden.org.

Ett av målen med dagen var just att stärka kunskapen om och engagemanget i klimatfrågor bland unga i Norden.

Det har utsetts en vinnare för varje land, samt en samlad vinnare för hela Norden.

De nordiska undervisningsministrarna var värdar för evenemanget och själva tävlingen sponsrades av Telenor, med Danfoss Universe som medsponsor.