Isberg i centrum av Köpenhamn

2009-12-5 | 09:28

Som en del av upptakten till FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn den 7–18 december sätter Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna fokus på Arktis. Det sker bland annat som medfinansiär av evenemanget Arctic Venue at COP15 på Nordatlantens Brygge.

En del av evenemanget, som fokuserar på Arktisforskning och klimatförändringarna i Nordatlanten, är jätteinstallationen Toppen av isberget, som reses över en av byggnaderna vid Köpenhamns hamnkaj.

Isberget ska stå som ett fyrtorn och en symbol för de högaktuella arktiska klimatförändringarna, som bara beräknas vara början på de ändringar som är att vänta globalt, och påminna förbipasserande om Arktis bergtagande skönhet och skörhet.

Idén med Arctic Venue at COP15 är att skapa synlighet och förståelse för de arktiska klimatförändringarna, genom att sätta fokus på de senaste resultaten inom arktisk forskning, som Nordiska ministerrådet i samarbete med bland andra NORA, NAPA, Nordregio, NordGen, ACIA och IPCC har kommit fram till i Arktiska rådet.

Det är bland annat dessa resultat som ligger till grund för de politiska besluten på COP15, och som samtidigt har stor betydelse för förståelsen av det globala klimatet.

Under klimattoppmötet arrangeras många olika aktiviteter inne i isberget och på Nordatlantens Brygge generellt. Man kan bland annat se utställningar, skulpturer och film om Arktis, vidare kan man delta i föredrag och paneldiskussioner, experiment samt exkursioner.

Isberget på hamnkajen är cirka 21 m högt och har en volym på 4 000 m³. Ett verkligt isberg med en synlig topp av samma storlek skulle ha en total volym på 36 000 m³ och sträcka sig omkring 140 meter under havsytan.

Isberget är designat av den grönländska konstnären Inuk Silis Høegh. Bildmosaiken är sammansatt av foton av isberg från olika områden längs Grönlands kuster. Bilderna är tagna av grönlandsfotografen Ivars Silis. Evenemanget äger rum från 20 november till 19 december 2009.

I samband med COP15 markerar Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna också sitt klimatengagemang med arrangemang i Bella Center och Øksnehallen.